028 62 66 98 98

Chính sách bảo hành

- Tất cả sản phẩm GOOD LUCK của Công Ty Lập Đức cung cấp bảo được hành 12 tháng .

- Thời gian bảo hành được tính kể từ ngày khách hàng nhận sản phẩm dịch vụ và nghiệm thu trên biên bản nghiệm thu không quá 7 ngày. Thời hạn kết thúc bảo hành là ngày ghi trên hợp đồng hoặc phiếu bảo hành. Các bộ phận chi tiết bảo hành là các bộ phận được liệt kê trong hợp đồng mua bán.

 

TIN TỨC KHÁC